ร่วมแถลงข่าว งานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 10 “Engineering New Gen 2015” วิศวะรุ่นใหม่ เพื่อโลกของการเปลี่ยนแปลง จากชลประทาน เกษตร โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สู่โลกหุ่นยนต์ ชีวิตดิจิทัล

การแถลงข่าว งาน “บนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 10 “Engineering New Gen 2015″ วิศวะรุ่นใหม่ เพื่อโลกของการเปลี่ยนแปลง จากชลประทาน เกษตร โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สู่โลกหุ่นยนต์ ชีวิตดิจิทัล” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี, รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และ คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการ บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมงาน เป็นจำนวนมาก โดยมี น.ส.รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม หรือ เกรซ เดอะสตาร์ 6 บัณฑิตใหม่ป้ายแดงจากรั้ววิศวะ เป็นพิธีกร

25581103-001

ภายในงานมีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่โดดเด่นมาร่วมจัดแสดง อาทิ “คุณลำใย” หุ่นยนต์แม่บ้าน “น้องต้นหอม” หุ่นยนต์ให้ความบันเทิง หุ่นยนต์เตะฟุตบอลที่ได้รับรางวัลระดับโลก 4 สมัยซ้อน ระบบเตือนภัยดินถล่ม และ ระบบ Rice Watch เป็นต้น

25581103-003

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานบนเส้นทางฯ #10 ได้ที่เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.eng.ku.ac.th/) และทางเฟซบุ๊ค (https://www.facebook.com/vidsavaku/?fref=photo)

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ CI@Practice Day on “Smart Agriculture and Collective Intelligence for Smart Community”

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 202 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.00 – 09.30 น. Opening Workshop
Reported by รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Welcome Speech โดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Open Speech โดย ฯพณฯ จิลแบร์โต้ ฟอนแซก้า กีมาไรส เด โมวร่ะ
เอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

พิธีกร โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล

09.30 – 11.00 น. Session I – Collaborative Smart Agriculture platform in practice.
Chairs : Assoc. Prof. Dr. Asanee Kawtrakul, Thailand and Dr. Teerawat Issariyakul, Engineer from TOT

a) Towards Smart Agriculture with Smart Officer and Smart Farmer Model.
– Mr. Kukiat Soitong, Adviser to Rice Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives.

b) Crop Calendar Planning based on Climate change.
– Mr. Nitat Charoenthammaraksa, The Executive Director of Smart Practice Learning Center for Farmers.
– Mr. Suradech Parawisut, Expert of Rice Breeder.

c) The Effect of Climate Change to Disease Outbreak.
– Dr. Udomsak Lertsuchataanich, the Faculty of Agriculture.
– Dr. Opas Trithaveesak, Researcher from Nectec.

d) From Farm to Market: Data Analytics for Agriculture.
– Professor Dr. Nicolas Spyratos / the University of Paris-South, France.

e) Fusion of Agriculture Observation : Dr. Frederic Andres, Japan.

f) Monitoring a rice field with a low cost wireless sensor network.
– Dr. Alexandre Guitton, France.

11.00 – 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง

11.15 – 12.15 น. Session 2 – Smart Watch and Smart Community with Collective Intelligence for Problem Solving through cases.
Chairs : Dr. Frederic Andres, Japan and Dr. Anan Phonphoem, Thailand.
a) Smart Eye for Protected Area Management.
– Mr. Yongyut Meesaengprao; Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation, Ministry of Environment and Natural Resources.
– Dr. Anan Phonphoem, Head of Department of Computer.
– Dr. Chaiwat Klumpol, Head Of Department Aerospace Engineering Kasetsart University.

b) Best practices on environmental monitoring : From volcanoes to rice fields.
– Dr. Alexandre Guitton, France.

c) Collective Intelligence for project Management in Collaborative System.
– Prof. Jarbas Lopes Cardoso Jr., Brazil.

d) Collaborative computer aided decision making under risk and uncertainty in smart agriculture : Optimizing logistics and resource management.

13.00 – 16.00 น. Session4 – Collective Intelligence based Cyberbrain Games: Practice Learning on Agriculture Early Warning.
Session chairs:

  – Jarbas Lopes Cardoso Jr., Brazil.
  – Frederic Andres, Japan.
  – Prof. Asanee Kawtrakul, Thailand.
  – Alexandre Guitton, France.

16.00 – 17.15 น. Conclusion of the practice learning and future actions and cooperation.
Session panel chair: Assoc. Prof. Dr. Asanee Krawtrakul, Thailand.

17.15 – 17.30 น. ปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง Information Technology Center Renato Archer (CTI) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง Information Technology Center Renato Archer (CTI) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ งานเลี้ยงขอบคุณ สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชฑูตบราซิล ประจำประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยร่วมกัน

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง 507 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Data aggregation and collective intelligence” ภายใต้โครงการ Micro-climate data aggregation and map generation using wearable technology
วิทยากร จาก TOT, NECTEC, KDD, Department of Department of National Parks Wildlife and Plant conservation, Department of Rice and Faculty of Engineering.

APT J2 Focus Group: Agriculture Research workshop
Micro-climate data aggregation and map generation using wearable technology

by Dr.Teerawat Issariyakul, Engineering, TOT Public Company Limited.
Develop Agriculture Information Service for Smart Farming.
by Associate Professor, Dr. Masahiko Nagai, Kulapramote Prathumchai and Ashik Rajbhandari,

The University of Tokyo, Japan and Asian Institute of Technology, Thailand.

Interoperable Information Platforms for IT Agriculture
by Prof. Kiyoshi Honda, Chubu University, Japan.
Unmanned Aerial Technology :Potential and Future.
by Dr.Chaiwat Klumpol, Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University.
Collective Intelligence-based Early Warning Management for Agriculture.
by Assoc. Prof. Frederic Andres, Digital Content and Media Science Research Division, National Institute of Informatics (Japan)
Monitoring with wireless sensor networks.
by Alexandre Guitton, LIMOS laboratory, Clermont-Ferrand, France.
Collective Intelligence in Social Project Management.
by Prof. Jarbas Lopes Cardoso Jr., CTI, Brazil

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “From Collective Intelligence to Big data Analytic for Early Warning in Disaster and Disease”
วิทยากร จาก CTI, LIMOS, CNPq (Br), NII, KU and Department of Rice

Cyber Brain Hub for Management Sharing
Agriculture Cooperatives :- mechanism in impelling and solving Economic and Social of Farmer Communities by Mr. Worathep Waitayaviroj, Coop-CyberBrain Foundation.
From Farm to Market: Data Analytics for Agriculture by Professor Dr. Nicolas Spyratos / the University of Paris-South, France.
Rice Watch by Vasuthep Khunthong, Kasetsart University.

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. “Roadmap and Action Plan Establishment” ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยต่างประเทศ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้อง 404 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “Cyber brain and Collective Intelligence Model for Warning System from Farm to Market”

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการและสาธิต “Agricultural Cooperative Role for Early Warning Service to Farmers”

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เตรียมการสำหรับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย และ CI@ Practice Day ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเตือนภัยทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศึกษาพื้นที่นำร่องโครงการ “CyberBrain Mass Agriculture Alarm Acquisition and Analysis – CBMa4” และศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

เยี่ยมชมสถานีวัดอากาศ (Weather Station)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนรับรองศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

1) Digital Learning Center

2) Collective Intelligence and Social Media for Disease Early Warning

3) Micro-climate Acquisition station and Delay-tolerant mobile network

protocol for rice field monitoring using wireless sensor networks

กล่าวต้อนรับ และ แนะนำประวัติของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ และ ที่มาของศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย โดย คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา เจ้าของกิจการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Learning Center” นำเสนอโดย คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Micro-climate Acquisition station and Delay-tolerant
mobile network protocol for rice field monitoring using wireless sensor networks”
นำเสนอโดย Dr. Nicolas Spyratos, LRI, France
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Collective Intelligence and Social Media for
Disease Early Warning” นำเสนอโดย Prof. Jarbas Lopes Cardoso Jr., CTI, Brazil

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ศึกษาการทำกล้า

ศึกษาการทำกล้า
คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ร่วมถ่ายภาพ และได้มอบปฏิทินล้นเกวียนแก่คณะวิจัย เป็นที่ระลึก

การพัฒนาระบบ Collective Intelligence สำหรับการพัฒนา ระบบสารสนเทศและระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ออกเดินทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
แวะสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธรูปจำลองของพระพุทธชินราช ณ วิหารแก้ว 100 เมตร วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การศึกษาข้อมูลภาคสนามและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช “Smart Patrol and Collective Intelligence Model for Biodiversity Watch”

แนะนำประวัติความเป็นมาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดย คุณสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ศึกษาการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ห้อง Smart Patrol Monitoring Center ที่ได้รับจากหน่วยราชตระเวน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยราชตระเวน ที่ใช้เทคโนโลยี Smart Patrol ในการราชตระเวน

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “From Data Collection to Big data Analytic for Early Warning and Sustainable Conservation of Biodiversity”

อภิปราย หัวข้อ “From Data Collection to Big data Analytic for Early Warning and Sustainable Conservation of Biodiversity” เยี่ยมชมนิทรรศการมหัศจรรย์มรดกโลก ภายในอาคารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย คุณศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ เจ้าหน้าที่เขตฯ

๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น และ ชมวีดิทัศน์แนะนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ตรวจวัดมาประยุกต์ใช้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

ให้ความรู้เรื่องงานวิจัยเสือที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย คุณเกริกพล วงศ์ชู ผู้ช่วยวิจัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย อธิบายพื้นที่ราชตระเวนในความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดย คุณศักดิ์กรินทร์ วิชาจารย์ เจ้าหน้าที่เขตฯ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การศึกษาข้อมูลภาคสนามและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานวิจัยเสือ “Smart Patrol and Collective Intelligence Model for Tigers”

อภิปรายกลุ่ม หัวข้อ เทคโนโลยีและกระบวนการที่จะช่วยงานวิจัยเสือ สรุปความต้องการเบื้องต้น

๑๔.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

แนะนำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และพาชมสัตว์ในสถานีฯ โดย คุณตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ตัวอย่างสัตว์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คุณตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิจัยเป็นที่ระลึก

๑๕.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. การศึกษาข้อมูลภาคสนามและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช “Smart Eye and Collective Intelligence Model for Biodiversity Watch”

แนะนำการเฝ้าระวังการบุกรุกและล่าสัตว์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้วยเทคโนโลยี Smart Eye

โดย คุณยงยุทธ มีแสงพราว หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง)

พื้นที่โครงการ การติดตั้งเครื่องมือ

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การสังเกตการณ์ ณ หอส่องสัตว์

สังเกตการณ์ ณ หอส่องสัตว์ พบ นกยูง และ รอยเท้าช้าง

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. อภิปราย หัวข้อ “แนวทางความร่วมมือในการใช้ Collective Intelligence กับ การจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศ” และสรุปงาน

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้

คุณสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ร่วมถ่ายภาพกับคณะวิจัยเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่การใช้งานระบบ Rice Watch ณ พื้นที่บ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น.

กิจกรรม

 • เผยแพร่ระบบ Rice Watch (www.ricewatch.org) แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 • ธนาคารความรู้ข้าว
 • วิเคราะห์โรคข้าว
 • ปฏิทินการปลูกข้าว
 • แผนการปลูกข้าวของฉัน
 • วิเคราะห์ต้นทุน

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 09.15 น.

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

          ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบเกี่ยวกับข้าว ในลักษณะสหสาขาวิชาในพื้นที่รับผิดชอบ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ประสานงานวิชาการ กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกรม และกับต่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลการวิจัยที่ผลิตได้ รวมถึงงานโครงการพิเศษ และโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รูปที่ 1  แปลงปลูกข้าวในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

รูปที่ 2  ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

รูปที่ 3  ลานตากข้าวภายในศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

 • วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความดันในอากาศ แสง ปริมาณน้ำฝน น้ำค้าง และคำนวณค่าบัส
 • เซ็นเซอร์ 6 ตัว ดังนี้ อุณหภูมิ (Temperature), ความชื้น (Humidity), ความดัน(Pressure), แสง (Light), ปริมาณน้ำฝน (Rain gauge), อุณหภูมิ (จุดน้ำค้าง) (Temperature (Dew Point)) เพื่อหาค่าบัส (BUS)
 • บันทึกข้อมูลลง SD Card ใน Data Logger
 • การส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะนำ SD Card ออกจาก Data Logger บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์สำนักงาน แล้วส่งไฟล์ทางอีเมล ทั้งนี้เครื่องสามารถใส่ SIM card เพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง แต่ต้องเชื่อมต่อ 3G/4G/Edge ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
 • แผงโซล่าเซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บในตู้แบตเตอรี่ สำหรับจ่ายไฟแก่สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

 รูปที่ 4  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ของ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

 

การติดตามการพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ Modern Agriculture Coop และ การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ Mr. Cyber Brain วันที่ 2

10 มีนาคม 2558

09.30 – 09.50 น. น.ส. บุษยรัตน์ หมอกมัว นำเสนอผลจาการทำแปลงทดสอบของเกษตรกรในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จำนวน 7 ราย โดยจะเปรียบเทียบต้นทุนปุ๋ยจากวิธีที่เกษตรกรใช้ปกติกับต้นทุนปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยรายแปลง) และผลผลิตข้าวที่ได้ เปรียบเทียบกัน พบว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ เทคโนโลยีปุ๋ยรายแปลง สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าว (ค่าปุ๋ยเคมี) ของเกษตรกรผู้ร่วมทำแปลงทดสอบลงได้ 20-80% โดยที่ผลผลิตข้าวของเกษตรกรไม่ได้ลดลง และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในเกษตรกรหลายราย

09.50 – 10.30 น.  เกษตรกรต้นแบบ ทั้ง 7 รายร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อเทคโนโลยีปุ๋ยรายแปลง เกษตรกร ต้นแบบทั้ง 7 ราย เห็นด้วยและยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ เทคโนโลยีปุ๋ยรายแปลง เพราะสามารถช่วยลดปริมาณปุ๋ยที่ใช้ลงได้มาก และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยด้วย และเกษตรกรทุกรายต้องการที่จะปลูกพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ก่อนทำนาปีในครั้งต่อไป

10.30 – 11.30 น.  นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของ เทคโนโลยีปุ๋ยรายแปลง และการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยรายแปลงในพื้นที่

11.30 – 12.00 น.  เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาในการทำนา และการใช้ปุ๋ย
– ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกร ในฤดูนาปรัง ครั้งนี้จะเป็นปัญหาเรื่องน้ำ (น้ำน้อย) ไม่พอต่อการเจริญเติบโตของข้าว (ในบางตำบล)
– ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)

13.00 – 16.30 น.  Cyber Market: การตลาดยุคใหม่
–  กล่าวถึงที่มาโครงการ และความสำคัญในการพัฒนาการตลาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
โดย คุณพิสุทธิ์ ศาลากิจ และ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล

–  กล่าวต้อนรับ และ ชี้แจงนโยบาย โดย คุณพิศณุ ไชยนิเวศน์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายการตลาด หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

–   วิเคราะห์การตลาดของสหกรณ์ และ แนะนำเทคนิควิธีทำการตลาดแนวใหม่ โดย คุณวิบูลย์ จุง

 • สร้าง Premium Brand
  • มียี่ห้อใหม่ สำหรับสินค้ากลุ่มคุณภาพสูง
  • มุ่งเน้นข้าวคุณภาพ แตกต่างจากข้าวขาวทั่วไป
  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ สี
  • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ Market Cyber ใช้โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ ซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต สั่งซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้กำไรแก่เกษตรกรมากขึ้น